Fagkunnskap gjennom 350 år

Kontakt oss

Oslo Snekkermesterlaug
c/o Bjørn Ødegaard
Grenseveien 71
0663 OSLO
oldermann@osml.no
Tlf: 22 20 48 42


Laugsskriver Anne Cathrine Hagen
Tlf: 934 22 566 – post@osml.no

Back to Top