Laugsmøte Svenneby Sag & Høvleri

Det var mange som hadde funnet veien til låven på Svenneby gård. 

Vi ble ønsket velkommen av Turid Fluge Svenneby og Ola Svenneby i 2 etasje på låven, der de hadde kontor, show rom og spiserom i samme lokale.  Stabburet på gården er fra 1853 og det har vært sag på gården siden 1920, men det var i 1981 det de sluttet med dyr og satset kun på skog, sag og høvleri. I dag driver han sammen med sønnen, som er den 6 generasjon drivere på garden. Svenneby sag og høvleris visjon er: Økt verdiskapning på norsk løvvirke.  Dette har de klart, i dag er det 12 årsverk som er sysselsatt på bruket, Og det er høvleriet som er mest lønnsomt, De sager litt fra egen skog, men det meste kjøpes fra Oslo Finerfabrikk. Det produseres kun på bestilling.

Vi ble vist lysbilder fra en mengde bygg der de hadde levert kledning, paneler, gulv og tak. Egenskaper til de forskjellig tretyper og overflatebehandling ble generøst delt med oss. Også frustrasjon over kunders manglende kunnskap på område ble nevnt. Men Svenneby levere aldri noe de ikke kan stå inne for. En av de seneste store jobbene de har levert til var tretaket på nye terminalen på Gardermoen 10-12 mål med eik kjerneved. Da utbygger ville ha en underskrift som ville gi 40 års garanti på kvaliteten så de stopp. Skulle dere 3 års gamle barnebarn ta ansvaret for dette? Selv regner han med at han selv ikke lever om 40 år, sønnen er beste fall pensjonist. Det eneste de kunne garantere var at det ville bli sprekk. At papirene er viktigere enn håndtverkskunnskap  opplever de  irriterende. Men denne gangen gikk det, det ble ingen underskrift ,men avtale om takleveranse.

Tekst: Anne Marit Olsen. Bilder: Bjørn Ødegaard.