Byggcamp KUBEN 27. september 2016

ByggCamp er et stort rekrutterings- og profileringsarrangement. Det er ulike opplæringskontorer som er arrangører. ByggCamp er et samarbeid mellom disse og videregående skoler, bedrifter og leverandører innen bygg, elektro. anlegg, transport, logistikk salg og service(noen regioner har ulike sammensetninger). Målgruppen er ungdomskoleelever og foreldre.

Oslo Snekkermesterlaug deltok her sammen med opplæringskontoret Tresenter Øst.

Det var ca. 1100 elever fra 10. klasse i fra skolene i Oslo, Hellerud og Skedsmo.